White Swarovski Crystal & Onyx Bracelet

Macrame Shambhala Bracelet

White Swarovski Crystal & Onyx Bracelet
White Swarovski Crystal & Onyx Bracelet White Swarovski Crystal & Onyx Bracelet White Swarovski Crystal & Onyx Bracelet

White Swarovski Crystal & Onyx Bracelet

This bracelet is crafted in white Swarovski crystal and onyx beads.

Item # CBB1038

Price: $120
Qty:  

Share this item: